26 Şubat 2010

Muhammed ve Jim Jones


Öncelikle yazıma başlamadan önce, okuyucuların Jim Jones'u tanımaları ve yazımı daha iyi anlayabilmeleri için Jim Jones'un ufak bir biyografisini paylaşmak istiyorum. Bu şekilde her iki kült lideri Jim Jones ve Muhammed arasındaki benzerliğin çok daha sağlıklı bir şekilde kavranacağı görüşündeyim.
Jim Jones Kimdir?

James Warren "Jim" Jones (13 Mayıs 1931 - 18 Kasım 1978) ABD'li "People's Temple (İnsan Tapınağı) kilisesinin kurucusu vaiz. 1978 yılında Guyana'da kendi ve müridlerine özel kasabası Jonestown'da 911 müridini aynı anda intihar etmeye ikna etmiş ve kendisi de müridleriyle birlikte ölmüştür. (kaynak vikipedi)

Jones müridleri tarafından adeta tapılan bir kişi idi. Müridleri ona büyük bir içtenlikle "Father" yani "Baba" diye hitab ediyorlardı. Zaman geçtikçe artık Jones kendini "Mesih" ilan etmişti. Müridleri üzerindeki etkisi arttıkça müridlerin ö'na daha çok itaat etmelerini ve daha çok bağlı kalmalarını istiyordu. Müridleri o'na itaat etmek için adeta birbirleri ile yarışıyordu. Jones müridlerine dünyanın büyük bir nükleer facia sonucu yerle bir olacağını söylüyor ve bu faciadan kurtulacak olanların sadece o'na inananların olacağını savunuyordu.

Bu durum, İslam dini ve Muhammed'i benzer bir şekilde tanımlıyor. Muhammed peygamberliğini ilk ilan ettiği zamanlarda sadece bir "uyarıcı" olduğunu söylüyor, insanların Allah'a ve kıyamet gününe inanmalarını öğütlüyordu. Jones'un Nükleer facia günü ve mesihlik rolü, Muhammed'in uyarıcı rolü ve kıyamet gününe adeta birebir örnektir. Muhammed'de tıpkı Jones gibi müridleri üzerinde etkisi büyüdükçe onlardan daha çok itaat isteğinde bulunuyor, evlerini terkedip hicret etmelerini istiyor ve kendisine inanmayanları cehennem azabı ile tehdit ediyordu.

Muhammed'in bir çok nutku direk olarak Allah'a şirk koşmayı eleştiren türdedir. Fakat Muhammed'i en çok sinirlendiren ve ayetlerinden de anlaşıldığı gibi kin kusturan iki faktör vardır. Birincisi kendisini aşsağılayan ve küçük gören kişilere olan kini. İkincisi ise o'nun tarafından karşı tarafa kaçan, yani islami terkeden kişilere olan kini idi.

Jim Jones sahibi olduğu tarikat örgütünün ve müridlerinin yaptığı milyonlarca dolar değerindeki bağışlarla Güyana'da balta girmemiş ormanlarda "Jonestown" adını verdiği koca bir arsa satın alıyor ve müridlerini Amerika'da ki ailelerinden ayırarak tam 911 müridi ile oraya yerleşiyordu. Müridlerinin dış dünya ile bağlantılarını keserek bu şekilde üzerlerinde total kontrol sahibi oluyor ve kolayca beyinlerini yıkayabiliyordu. Muhammed'ın neden müslümanların Mekke'den Medine'ye onunla birlikte hicret etmelerini istemeside tamamen aynı sebeptendir. Müslümanlar üzerinde devamlı kontrol sahibi olmak ve sürekli elinin altında tutarak beyinlerini yıkayabilmek. Muhammed tıpkı Jim jones'in müridlerini ailelerinden ayırdığı gibi, müslümanları ailelerinden ayırmak istemiştir. Kendisine daha bağlı olan müslümanları, ailelerini ve evlerini bırakmak istemeyen müslümanlara karşı kullanmıştır;

"Enfal 72. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar, onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça, yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir."
Üstte ki ayette diyorki; "Müslümanlar hicret etmek istemeyen diğer müslümanların koruyuculuğunu yapmasınlar". Muhammed böylece hicret etmek istemeyen müslümanları hicret etmek için zorluyor ve "Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir." diyerek, Allah'in onları izlediğini söylüyor ve emellerine kavuşmak için böyle korkutuyordu.

1978 yılında Jones'in People'ş Temples tarikatına mensup müridlerinin Amerika'da ki aileleri Güyana'da ki yakınları hakkında endişelenmiş ve endişelerini Amerikan Kongre üyesi Leo Ryan'a beyan etmişlerdi. Leo Ryan kültü incelemeye alarak yanında bir gazeteci ile Guyana'ya uçuyor ve tarikat üyeleri ile irtibat kuruyordu. Beyni yıkanık tarikat üyeleri Jones'tan çok memnun olduklarını ve Amerika'ya geriye dönmeyi akıllarınan bile geçirmediklerini iletiyorlardı. Fakat Jones'in müridlerinden iki aile ortada dönen düzembazlığın farkına varmış oldukları için gizlice Leo Ryan ile kontak kuruyor ve geri dönmek istediklerini ona bildiriyordu. Leo Ryan ve bu iki aile aralarında plan yaparak Jonestown'dan kaçış gününü belirlemişlerdi. Firar planlarının farkına varan kült lideri Jim Jones, müridleri ile birlikte toplam 5 kişi olan iki aileyi ve Leo Ryan'i öldürtmüştu. Amerikan kongre üyesi ve 4 Amerikan vatandaşını katleden Jim Jones artık işin sonuna geldiğinin farkına varmış ve müridleri ile ormanda bir ayın düzenleyerek içtikleri zehirli içecek sonucu toplam 911 müridi ile hayatını noktalamıştır.

"Son Ayin" olarak bilinen bu olayın video kayıtları mevcuttur. Video'da görünen o dur ki müridler Jones'ın "Şerefle ölün!" sözleri sonrası zehirli içecekleri seve seve içiyor ve çocuklarına içiriyorlardı. Assağıda tercüme ettiğim konuşmalar direk videodan alıntıdır;

Jim Jones: Ben sizlere iyi bir hayat vermek için elimden gelenin en iyisini yaptım. Buna rağmen, bir avuç insan, yalanlarıyla bizim hayatlarımızı yaşanamaz bir duruma getirdiler. Eğer barış içinde yaşayamıyorsak, o halde barış içinde ölelim. (Burada müridler arasında alkış kopuyor).. Bizler ihanete uğradık. Bizim yapacağımız eyleme topluca intihar denilemez. Bu eylem devrimci bir harekettir.

Birinci kadın: Ben hayatta kalmamız için bir umudumuzun olduğunu düşünüyorum..

Jones: Gunu geldiginde tum insanlar hayata gozlerini yumacaktır.

Cemaat: Evet!!! Evet!! Evet!! (diye haykırıyor)

Jones:
Şu anki durumumuz bu dünyada bize cehennemden bile beter bir hayat yaşatacaktir. Benim için ölüm korkunç bir şey değildir. Esas lanetli olan bundan sonra yaşamaktır. Bu durumda yaşamanın bir anlamı yok!

Birinci kadin: Ama ben ölümden korkuyorum!

Jones: Hiç zannetmiyorum korktuğunu..

Birinci kadin: Bence bir kaç kişinin ihaneti yüzünden 1000 kadar insanın kendini öldürmesi anlamsız. Ben buradaki çocuklara ve bebeklere bakıyorum ve yaşamayı hak ettiklerini düşünüyorum.

Jones: Ama sence onlar daha çoğunu haketmiyor mu? Onlar barışı hakediyor. İnsanlara vereceğimiz en iyi cevap, bu kahrolası dünyadan çekip gitmemiz olacak! (Cemaat alkışlıyor)

Birinci Adam: Tamamdır hanım kardeşim! herşey bitti artık..İyi bir gün geçirdik. (Alkış)

Ikinci adam: Emri verdiğiniz takdirde hayatımızı noktalamaya hazırız!

Jones: Lütfen Tanrı aşkına hadi başlayalım. (cemaat "Baba! baba! diye tempo tutuyor)

Ucuncu adam: Babamiz bizi buralara kadar getirdi. benim seçenegim baba ile ölmek!

Jones: Serefle ölmeliyiz...Hadi! çabuk! çabuk! Ölmek bu hayatta yaşamaktan kat kat daha iyi.


Bu teyp medya'da yayınlandığında dünyada şok etkisi yaratmışdir. Külte mutlak bağlılık, şuursuzca sadakat tıpkı Jones'in müridlerinin yaptığı gibi İslam'in temel taşlarından sadece bir kaçıdir. İnananlar Allah'a ve Muhammed'e bağlılıklarını ve sadakatlerini kanıtlayabilmeleri için kendi hür iradelerinden vazgeçmeli, aileleri ve en yakınları dahil hiçbirşeyi önemsememeliler. Muhammed Kuran'da "doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!(Bakara 94)" demiştir. Bir başka ayette Muhammed yine yahudilerin Allah'a bağlılıklarını kanıtlamaları için yine ölmelerini istemiştir;
"Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!" Cuma:6
Ortada bariz ve çok net bir şekilde görünen gerçek şudur ki, Muhammed ve Jim Jones gibi sapık düşünceli narşist kişilere göre insanların Allah'a olan bağlılıklarını kanıtlayabilmeleri için ölmeleri gerekmektedir.

Jones'in tarikatına mensup müritler sürekli cezalandırılma korkusuyla yaşarlardı. Jones müritlerinin en ufak bir yanlısında onları cezalandırır ve disiplini sağlamak için hunharca dövdürürdü. Bu şekilde o çok arzuladığı itaatı sağlamaktaydı. Ayrıca müritleri arasında en ufak bir gevşekliğin ve isteksizliğin ortaya çıkmasına neden olacak tüm faktörlerin önlemini alıyordu.

Müslümanlarda tıpkı Jones'in müritleri gibi tüm hayatlarını sürekli korku içinde yaşarlar. Kendileri gibi düşünmeyen insanları kendilerini en çok korkutan cehennem, şeytan gibi absürd ve batıl şeylerle korkutmaya çalışırlar. Bu korkunun nereden geldiğini anlamak için Kuran'dan sadece bir kaç ayet okumak yeterlidir. Müslümanlar kültleri ile ilgili hiç bir şeyi kafalarında sorgulayamazlar. Muhammed'in peygamberliğini veya Kuran'in ilahiliğini sorgulamaya kalkışmak, müslümanların beyinlerinin korku ile kilitlendiği ve kuyruk sokumlarına kan dolaşımının durduğu andır.

Müslümanların tek korkusu sadece psikolojik değildir. Fiziksel cezalarda İslam'ın temel taşlarını oluşturan tamamlayıcı bir terbiye şeklidir. Müslüman çocuklar daha küçük yaşlarda medreselerde dayak yemeye alıştırılır ve İslam'ın kontrol mekanizmasını beyinlerine iyice kazımak için ayak bileklerine zincirler takılır. Bunun bir çok örneğini az gelişmiş, fakat İslamı gelişmiş müslüman ülkelerden çok daha iyi uygulayan Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde çokça görmekteyiz. Fiziksel cezalar sadece çocuklarla kalmıyor, yetişkinlerde şeriatın ön gördüğü şekilde kırbaçlanıyor ve hatta taşlanarak öldürülebiliyorlar.

Muhammed ve Jim Jones gibi narsisist kişilerin, kendilerine zıt görüşlü ve karşıt fikirli insanlara tahammülü yoktur. Her ikişide müridlerinin onları eleştirmelerini ve sorgulamalarını yasaklamıştır. Muhammed kendisine karşı savaşan kişileri yalnız ona inandıkları takdirde affetmiştir..Örneğin kuzeni Ebu Sufyan..Ebu Sufyan Muhammed'in Mekke'yi ele geçireceğini önceden sezdiği için müslüman olmuş ve hatta Mekke ele geçirildikten sonra oraya Muhammed tarafından vali olarak adanmıştır. Fakat Muhammed kendisine inanmayanları ve kendisini ciddiye almayanları asla affetmemiş ve kellelerini vurdurmuştur. Yüzlerce hatta binlerce insan sırf Muhammed'e inanmadıkları ya da İslam'i terkettikleri için kellelerini kaybetmişlerdir.

İşte bu yüzden Muhammed karşıt fikirli insanlara hiç bir zaman tolerans göstermedi ve o'na inanan müslümanlar hala bugün aynı geleneği sürdürmektedir. İslam ve Muhammed karşıtı konuşan insanlar teker teker susturulmaktadır. İşte bu yüzdendir ki, İslam'i terkeden bizlerin sesi duyuldukça müslümanlar gerçeği görecek, mensubu oldukları kültü ve bin yıllık yalanı sorgulama gücünü ve cesaretini kendilerinde hissedeceklerdir.

Jones'in tam 6 yıl boyunca yüksek rütbeli müridlerinden biri olan ve sonradan düzembazlığın farkına varıp People's Temples'i terkeden Jeanne Mills adlı eski tarikat üyesi söyle konuşmuştur; "Kilisede kusursuz bir şekilde uygulanan önemli bir kanun vardı. Hiç kimse Jones'i eleştirmeyecek ve sorgulamayacak." Bu düşünce tarzı bugün müslümanlarda da aynı şekilde devam etmektedir. Hiç kimse Muhammed'i sorgulayamaz ve eleştiremez.

Bugün İslam dininin şart koştuğu şeriat kanunun uygulandığı bir ülkede yaşayan insanlar, Muhammed veya İslam'i eleştirildikleri takdirde öldürülürler. Şayet İslami bir ülkede yaşamıyorsanız müslüman olmadığınız halde bile suikasta kurban edilebilirsiniz. Hollandalı film yapımcısı Theo Van Gogh islamda kadınların yerini anlatan bir film yapmış ve müslümanlar tarafından katledilmiştir. Ettore Caprioli, "Şeytan Ayetleri" kitabını İtalyanca'ya çevirdiği için feci şekilde yaralanmıştır. Hitoshi İgarishi, aynı kitabı Japonca'ya çevirdiği için Tokyo'da müslümanlar tarafından öldürülmüştür. William Nyagaard, aynı kitabı Norveççe'ye çevirdiği için bıçak darbeleri almış ve şans eseri hayatta kalmayı başarabilmiştir.

Amac, insanların gözünde o kadar çok terör estirmektir ki, hiç kimse İslam'a karşı eleştirilerde bulunmaya cesaret edemesin. Deborah Blakey, People'ş Temples'in bir başka eski üyesi tarikatten ayrıldıkdan sonra tarikat hakkında söyle bir konuşmayı dile getirmiştir; "Jones hakkında en ufak bir anlaşmazlığı bile hainlik kabul ederdik. Her ne kadar içinde olduğum durumun yanlış olduğunu biliyordumsa da, fikir ayrılığına düşen insanların Jones'i çok sinirlendirdiklerini bildiğim için her zaman sustum."

Jim Jones bayan müridleri ile sürekli cinsel ilişkiye girmekten zerre kadar çekinmemiştir. Muhammed'de aynı şekilde akrabaları ve küçük yaşta kızlarla hiçte ahlaki bulmadığımız cinsel münasebetlerde bulunmuştur. Muhammed'ın en küçük yaşta ki hanımı Aişe, Ahzab süresinin 51. ayeti indikten sonra ortada dönen düzembazlığı sezmiş ve rahatsızlığını şu şekilde dile getirmiştir;

"Bakıyorum da, senin Efendi Tanrın , yalnızca senin şeyinin keyfini yerine getirmek için koşturuyor."


Muhammed kendi gelini Zeynep ile evlenmiş, Mariye adlı cariyesi ile diğer karısı Hafsa'nın yatağında yakalanmış, daha oyuncak çağında olan 9 yaşında ki Ayşe ile evlenmiştir. Üstelik kendisine gelen vahiylerin en iyilerini Ayşe'nın yatağındayken aldığını iddia etmiştir. Hayatının son yıllarında bir gün emekleyen tatlı bir küçük bebeği görmüş ve ailesine bebek büyüyünce onunla evlenmek istediğini söylemiştir. Ne şanslı ki, küçük kız daha büyüyemeden Muhammed geberip gitmiştir. Kafirlere karşı düzenlediği baskınlarda genç kızları cariye olarak almış ve ailelerini öldürmüş ve öldürtmüştür.

Burada aklımızda bir soru belirebilir. "Madem Muhammed bu kadar kötü birisi, neden insanlar onun peygamberliğine inanmakta devam ediyorlardı?" O dönemde yaşamış tüm Arapların bunca kötülüğe neden ses çıkatmadıkları bir başka sorudur. Oysa bunun nedeni de zaten korktukları içindi. Muhammed kendisi hakkında ileri geri konuşanları teker teker susturmuştur.

Jones'in müridleri kendi aileleri ve en yakınları aralarında bile Jones hakkında ileri geri konuşamamışlardır. Kişinin annesine ya da babasına bile güvenirliliği yoktu. Herkes Jones'in muhbirliği görevini yapıyordu. Tarikat karşıtı her söylem ve dedikodu Jones'e bildirilirdi. Müritler Jones'e olan bağlılıklarını bu şekilde ispatlıyordu. Tıpkı Jones gibi Muhammed'in de inananları arasında ona haber ve bilgi veren adamları vardı. Tüm müslümanlar potansiyel ispiyoncu durumunda idi. Muhammed müritlerini birbirlerine karşı kullanmak ve üzerlerinde daha çok kontrol sahibi olmak için şu ayeti indirmiştir;

"Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir." Tevbe 23
Jim Jones müridlerine "kişiler arasındaki ailevi bağların" aslında düşmanın bir oyunu olduğunu söylemiştir. Müridlerin gerçek aileleri genetik yakınları değil, kültün içinde bulunan diğer kült üyeleriydi.

Tıpkı Jim Jones gibi, Muhammed'de insanların ailevi bağlarının bazen kültün önüne bir engel olarak çıkabileceğini görmüş ve müridlerinden böyle bir durumda ailelerine bağlı kalmamalarını emretmiştir;

Ankebut
8.
Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini emrettik. Şâyet onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
Jim Jones'u en çok sinirlendiren olay kültten ayrılanların olması idi. Jim Jones kültten ayrılanları sert bir şekilde eleştirmiş ve onları kültün içinde oluşan sorunlardan sorumlu tutmuştur.

Müslümanlarda da aynı kafa yapısını görmek mümkündür.. Müslümanların en nefret ettiği kişiler dinden imandan çıkanlar, yanı kültten ayrılanlardır. Muhammed dinden çıkanlar hakkında söyle konuşmuştur;

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü bulunduğuma şehadet eden kimsenin kanı, üç hal dışında helal değildir: Zina yapan dul. Cana can kısas. Dinden çıkıp cemaatten ayrılan."[1]
Jones'in karizmatik kişiliği ve güçlü konuşma kabiliyeti insanları kolayca kandırabilmesini sağlıyordu. İnsanların duymak istediği güzel vaadleri dile getirmesi, müridlerinin kalplerini fethedmesinde etkili rol oynamıştır.

Tıpkı Jones gibi, Muhammed de etkili konuşma gücünün bilincinde idi. O yüzden müslüman şairlere Kuran'ı şiirsel bir dille yazdırmış, kendisini eleştiren şairleri ise teker teker öldürtmüştür. Muhammed der ki;

"Beyanın bir kısmında sihir vardır"[2]

"Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şurası da muhakkak ki şiirde de hikmetler vardır" buyurdu."[3]

Übey İbnu Ka'b (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şiirde hikmet vardır"[4]
Jones'in tarikatı "People's Temples" ortaya ilk çıktığında müridlerin çoğu toplum içinde ezilmiş zenciler, yoksullar ve hayattan umduğunu bulamamış ihtiyar kişilerden oluşmaktaydı. Bu durum, İslam'in ilk ortaya çıkışında Muhammed'in kültüne katılanları benzer bir şekilde tanımlar. Muhammed'e ilk inananlar köleler ve fakir Mekke halkıydı. Kölelere sahiplerinden kaçmalarını ve beraberinde Mekke'ye hicret etmelerini emretmiştir. Tüm müridlerine ölümden sonra harika bir hayat, bu dünyada ise zenginlik vaadlerinde bulunmuştur. Zenginlik daha sonra kervan baskıncılığı ile gerçekleşmiştir.

Kaynaklar;
[1] Kaynak: Buhari, Diyat 6; Müslim, Kasame 25, (1676); Ebu Davud, Hudud 1, (4352); Tirmizi, Diyat 10, (1402)
[2] Buhari, Muhammed İsmail, Camiu's - Sahih (Sahihu'l-Buhari) Çağrı Yay. İst. 1981, Nikah, 47; Ebu Davud, Sünen, Çağrı Yay. İst. 1981, Edeb, 87
[3] Ebü Dâvud, Edeb 95, (5011); Tirmizi, Edeb 63, (2848).
[4] Buhârî, Edeb 90; Ebü Dâvud, Edeb 95, (5010); Tirmizî, Edeb 69, (2847); İbnu Mâce, Edeb 41, (3755).

33 yorum:

Adsız dedi ki...

Allah'a inanmazsın, bu fikri sevmezsin anlarım da bu kadar yalanı nereden buluyorsunuz anlamıyorum ki, yok hoşgörülü değildi, yok Yahudi'lerin ölümü istemelerini temenni etmiş. Allah bizi sizden daha çok seviyor, cennete sadece biz gireceğiz diyen adamlara ne dersin ki: Madem Allah sizin Allah'ınız ve ona en yakın olan sizlersiniz, ölmeyi istesenize.Bunca güzelliği tarihe geçmiş sözleriyle sabitlenmiş bir kimsedir Hz. Muhammed ve güneşi balçıkla sıvayamazsınız, isterseniz kıçınızı yırtın... :D

priss dedi ki...

Jim Jones hakk. bi belgesel daha bugun izledim ve sonra blogunuza denk geldim.
Bunu ne inanan ne de inanmayan biri olarak yaziyorum. Her iki taraf da, kendi okuduklari kaynaklarin en dogru olduguna nasil emin olabilir ? Belki sizin bunlari okudugunuz kaynaklari yazanlar, bizi dehsete dusuren bazi ayetleri "yazan"/"carpitarak yazan" o zamanin müslümanlari kadar kotu niyetli ve yalanci insanlar olabilir. Uzatmayayim, bin kusur yil once olmus olaylarla ilgili herkesin benim okudum kaynak en dogrusu demesi mumkun degil, isin icinde insan faktoru olan herseyde oldugu gibi... Asla guvenemezsiniz.

ps: Jim jones müridleriyle birlikte ölmüstür derken, aslinda kuvvetle muhtemel birinin kafasina sıktıgı silahla olmustur. Ama yine ayni sekilde emin olamayiz =)

Adsız dedi ki...

Yazılarınıza teşekkürler. Yıllarca uğradığı iğrenç din propagandasından nasılsa kurtulabilmiş biri olarak herkesi zor da olsa aydınlatma hepimizin insanlık görevidir diyorum.

Adsız dedi ki...

Sizin bu yazdığınız şeyleri bir örnekle çökertirim:

Dinimiz mü’min olmayan yakınlarımızla da irtibatın devam ettirilmesini istemektedir. Esma Binti Ebi Bekir’in (ra) müşrik olan annesi, kendisini ziyarete gelmişti. O da Peygamber Efendimiz’e (asm), annesiyle görüşüp-görüşmeme konusunu sormuş, Resulullah (asm) da annesiyle görüşebileceğini ifade etmiştir. (Buhari)

“Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden menetmez. Çünkü Allah âdil olanları sever.” (Mümtehine, 8)

Allah'ın kulu üzerinde bulunan hakkı anne babadan daha fazladır. Allah'ı inkar ve Rabbimize isyan en büyük nankörlük kabul edilir İslam'da. Allah kötülülükte ortalık kurmayı yasaklar. Allah'a iman en büyük vazifedir. Bu yüzden itaat edilmez. Hz. Ali'nin müthiş bir sözlüyle bitirmek isterim. "HAKKIN HATIRI, TANIDIKLARIN HATIRINDAN ÜSTÜNDÜR"
Sahabelerd aşk vardı. Onlar bu aşkla sıfırdan başladılar ne mücadeler çektiler. bunları anlamak lazım.

Adsız dedi ki...

Jim jones CıA ajanıdır ve görevi bitince ya öldürüldü ya da öldürüldü süsü verildi, intihar ettirilen müritleri de denildiği gibi belli bir kenar kesim olup, onların ölmesi ABD için çok da önemli değildir.Bana göre Jim Jones budur.Belirtildiği gibi Hz. Muhammed'in güneşi balçıkla sıvanmaz, -ki islamı ve ayetleri kendinize göre yorumlamışınız, Kuran-ı Kerim'den herkes istediği bölümü alıyor gerisini bırakıyor.. Kuranı Kerim bir bütündür bunu unutmayalım.İyi Günler...Özgül Ö.

ipek dedi ki...

bence Muhammed (sav) ve jim jones hakkında çok fark var
1. peygamberimiz insanları ölüme değil kurtuluşa çağırıyor ve kendi sahabelerini öldürtmüyor veya ölmelerini istemiyor kendi için
2. Yine hicret olayında müslümanları mekkeden medineye götürürken onları ailelerinden koparmak amacıyla değil işkence gördükleri ve eziyete maruz kaldıkları için götürüyor ve bu hop diye kısa zamanda olmuyor son çare olarak mecburen kaçıyorlar
3. peygamberimizin Hz Ayşe ile evlenmesine gelince Arabistanda sıcak iklimden dolayı çocuklar daha 7-8 yaşlarındayken genç kız oluyor ve bu da evlenebilmelerini olanaklı kılıyor. Kaldı ki genç kız olmadan evlenme olsa bile onların genç kız olmalarının beklenmesini istiyor.
4. Cahiliye döneminde kadınlara hiç önem verilmiyordu eşya gibi idiler.Bir misafir gelse bu misafire yemek yanında kendi kadınlarını rahatlıkla sunabilecek bir millete deniyorki "arabın arap olmayana takvadan başka üstünlüğü yoktur" bu ne demek herkes eşittir.
5.Buraya olmamış o kadar şey yazmışsın ki benimkisi de seninki gibi makale olur. O yüzden uzatmayacağım ve şunu söyleyeceğim çok cahilsin ilk önce tarafsız olarak İslam tarihini oku ondan sonra yazdıklarını bir daha okursun
6.Ve tamamlanmamış cümleleri koymuşsun.mesela kuranda namaza yaklaşma diye bir ayet vardır. bunu böyle okursun namaz kılma der. ama arap cümle dizilişinden dolayı ayetin sonunda sarhoşken ibaresi vardır. bu da cümleyi sarhoşken namaza yaklaşma kalıbına sokar.
ANLAMAK İSTEDİĞİN GİBİ OKURSAN GERÇEKLERİGÖREMEZSİN

Adsız dedi ki...

islam dini bu kadarmı yanlış bilinir hayret doğrusu....Dünyadaki tüm insanların islamı tanımalarını dileyen biri olarak düşünüyorum ki dinimizi böyle tanıyacağına hiç tanımasaydın.. birçok kimseyi yanlış yönlendirmeseydin..Yine de Allah seni hidayet etsin...

Adsız dedi ki...

ipek rumuzlu yorumcuya,
Aise konusunda yazdiklariniz neresinden tutarsan tut elinde kaliyor. Asagida bi haber baglantisi veriyorum. Hormanal bozukluktan oturu 6 aylikken adet goren kizdan bahsediyor. Simdi bu kiz adet gordu diye sizin anlayisiniza gore evlenmeye musait midir? Kaldi ki arap yarimadasinda kizlarin 7-8 yasinda ergenlige girdikleri koca bi yalandir. Altta Sudi Arabistanda kizlarin ilk adet gorme yaslari ile ilgili bi arastirmanin linkini veriyorum. Ingilizce bilmeyenler icin kisa bi ozet yapiyim. Ciddede kizlarin ortalama ilk adet gorme yasi 15. Bu rakam dunya ortalamasi olan 12 nin 3 sene uzerinde. En erken adet gorme yasi ise 9. Ve sadece %3 luk bir yuzde olusturuyor. Artik neye inanmak istersiniz size kalmis.

http://www.milliyet.com.tr/6-aylikken-ergenlige-girdi/yasam/haberdetay/30.10.2010/1307799/default.htm

http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/eBook/1652.pdf

Adsız dedi ki...

"Baba! Baba! Baba!"
Yazıda en çok koptuğum bölüm burası oldu :)))
Bre cahil herif! (Aslında bunun bilinçli yapıldığı da düşünülebilir)
Az çok ojinal dublaj, altyazılı film izleyenler bilir ki; İngilizce'de "Father" din adamlarına hitap şeklidir. (bknz. Peder)
Bu komik çevirinin ardından farklı bir noktaya değinmek istiyorum :)
Sadece 1000 müridi olan bir soytarı ile milyonları ve hatta yüzyıllar boyunca izinden giden insanlarla birlikte milyarlarca inananı bulunan Hz. Muhammed'i (sav) seçerek karşılaştırmışsın, merak ettim doğrusu:
Sen dinsiz misin yoksa yahudi, hristiyan, budist falan mısın açıkça söyle de bilelim yiyosa!

Hz İsa, Hz. Musa...
yoksa diğer dinler ve peygamberlerle ilgili yeterince araştırma zahmetinde bulunmayan (ne de olsa ingilizcen buna yeterli değil!) cahil herifin teki misin? :)))

Zibidi misyoner seni!

Adsız dedi ki...

sen bir orospu evladısın allah senin belanı versin senin cehennemde yanman için şahitlik yapıcam pis kafir inanmıyorsun bari saygı duy

tek bir İlah var o da ALLAH dedi ki...

aynen katılıyorum bu malları cehennemde yakmak icin sahitlik yapcam

MTuna dedi ki...

islamda ölüm Allah`a yakınlaşmadır, bu geçici dünyadan kalıcı mekanımıza göçtür. Bu yüzden ölüm insan için müjdedir. islam hiç bir şartta ölümü kötü birşey olarak görmemiştir. bu yüzden ölümü isteyin dediginde müslüman oldugumuz için iyi şartlara kavuşacagımızdan bahsediliyor. ama sen yani bu dandik yazıyı yazan kültürden yoksun hangi anne babadan geldigi belli olmayan. daha neye inanacagından bile bihaber olan yaratık gelmiş ölmeyi emrediyor diyorsun. sen okudugunu bile anlayamayacak kadar embesil bi yaratık iken nasıl oluyorda böyle bi yazı yazıp milletin aklına girmeye calışıyorsun. hangi müslümanın sadece müslümanım diyerek kendini öldürdügünü gördün. ve ayrıca bilmez misin müslümanlıkta Allah`ın verdigi canı almanın en büyük günahlardan oldugunu. bre gafil o yarım aklınla gidip 3 yaşında bebeyi kandıramazsın sen. git kumda oyna.

Adsız dedi ki...

Bu sapık Muhammed 15 yıl dul bir kadın olan ve kendinden büyük Hz Haticeyle büyük bir aşk ve bağlılıkla yaşadı, hayret doğrusu. Kendi döneminde düşmanlarının yöneltmediği tek eleştiri kalmıştı o da eşleri, Hz aişe ile evliliği vs. neden dersiniz, çünkü bu durum o toplumda pek çoğunun bizzat uyguladığı bir hadiseydi, beğenelim beğenmeyelim tarih bunu gösteriyor, olağan durum buydu, bunlar çok ucuz konular,ayrıca birini anlatırken gebermiştir vs derseniz sadece basitleşirsiniz, kaliteli iddialarınız olsaydı daha yazmak isterdim ama değmez, yazık bitmişsiniz ;)

Adsız dedi ki...

Bugune kadar dunyada ki butun ilerlemeleri (fizik,kimya,teknoloji...vs) ateistler yapmıstır.
Eger gunese tapmayanlar olmasaydı ateş bıle bulunamazdı.

'Tanrıya inanılan bir çag vardı karanlık çag olarak bilinir.'

Adsız dedi ki...

islamiyet olmasaydı sen daha nice karanlık çağlarda boğulurdun

Adsız dedi ki...

yazılanlar objektif olsun istiyorsanız objektif bakış açısına çalışmanız gerek ortada bir tez varmış ve sizde antitezci gibi fanatik şekilde bir savunma içindesiniz. bilimsel verilerle bakıp felsefi bir yorum getirirseniz. neresinden bakarsanız bakın inanç insancıl bir şey çıkar ve malesef zaafları olanda bir şey dolayısı ile sorun burda tanrının varlığı yokluğu değildir insanın bu duruma bakışı ve egosu ile sistematik şekilde hayatında kullanmasıdır.peygamber ile leylanın ahmetin vs hiç bir farkı yok birbirlerini kendileri için kullanan insanlarız sadece

Adsız dedi ki...

Jim Jones gibi şizofreni hastasıyla karşılaştırdığınız kişiye bakın!!.Bunları ilgi çekmek için yazdığınız belli fakat Hz.Muhammed hiç bir zaman insanları toplu intihara sürüklemedi!.Jim Jones Hz.Muhammedin liderlik vasıflarını taklit etmiş olabilir bunu yapma amacı da insanları etkilemek içindir.Ama hiç bir zaman Hz.Muhammedi onunla kıyaslayamazsınız.bir tarafta sapkın,hasta bir düşüne varken diğer tarafta hırsızlığı,
zinayı,intihar etmeyi,dedikoduyu,fesatlığı yasaklayan ve daha birçok toplumun yararına olan işler yapan bir peygamber var!.Ayrıca 9 yaşındaki çocuğu karısı yapmış diyorsunuz biraz araştırıp konuşun!.o dönemde araplarda tecavüz çok yaygındı kimsesiz kadınları hayat kadını olarak görüp tecavüz ediyorlardı,öldürüyorlardı.İnsanların hayatlarını kurtarmak için nikah kıymıştır fakat anlattıklarınızın (hz.muhammed ile ilgili olan) çoğu atmasyon

kaan kaancan dedi ki...

Üşenmeden okudum. Yazar ile karşılıklı oturup konuşma fırsatına erişmeyi çok isterdim. Çünkü birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Gelelim eleştiriye: Yazı bilgi verme veya saptama yapma amacından çok bir düşünceyi empoze etme üzerine kurulmuş. Oysa ki deneme tarzında olsa idi daha başarılı ve paylaşılası olurdu.Bu şekilde bu yazıyı bir arkadaşıma önermeye utanırım. Din hususunu tartışan bir yazı yerine İslam ve onun peygamberini yeren nitelikte bir yazı yazmışsınız. Tamam bunu yaptınız. Bari yazı içinde kullandığınız alıntılar, örnekler doğru ve düşündürücü olsun. Bir çoğu kaynak göstermenize rağmen kaynakları ile birlikte yanlış. Sadece Kur'an ayetlerini kullansaydınız daha kabul edilir olurdu. Komik bulduğum bir tanesi "bakıyorum da senin tanrım..." tarzı bir cümle bunu Allahın peygamberi olarak nitelendirilen kişinin karısının ona söylediğini yazmışsınız. Her şeyden önce Arapça bu cümlenin nasıl söyleneceğini merak ediyorum doğrusu. "Bakıyorum da" kalıbı sadece Türkçe'ye has iken... Ayrıca bu konuşmaya kimin şahit olup aktardığını, vesaire..

Toparlarsak başlık amacından sapmış, konu yanlı işlenmiş, alıntılar tam bir felaket, iyi tespitler çapaklar arasından zar zor seçiliyor.

Bu yorum okuyan kişiye şunu söylemek isterim. İnançlı biri olmamak ile birlikte Muhammed ile ilgili düşüncelerinizi bu yazı ile şekillendirmeye çalışmanız aynı bir bardak suya bakıp okyanusu tahmin etmeye çalışmanıza benzeyecektir.En iyisi okyanusu arayın ama salt kendi ayaklarınızı kullanarak..

Adsız dedi ki...

Sen kimsin ya! bu ne cürret! Ama iyi ki varsin, sen ve senin gibiler olmasa cehennemin atesi nasil yanacak, odun lazim di mi ama ? hem sonra Cehennem niye var olacakti ki, sen ve senin gibiler olmasa..Ama bir yandan üzülüyorum ebedi orda kalacaksin diye, neticede parmagini bile yaktiginda acidan kivranirken hücrelerine kadar yanip acisini hissede hissede sonra dirilip tekrar yanacaksin ve ebedi sürekli yanacaksin..iste o zaman senin o sapikla karsilastirdigin ama bizim gül kokulu peygamberimizin ettigi dua gibi dua ediyorum, "Allahim affet, onlar bilmiyorlar, cunku cahiller" diye...

Adsız dedi ki...

Siktir len sapik. Cehenneme odun lazimmismis. Ibne arab dolu seni

Adsız dedi ki...

Len o degilmidir kuranda yahudileri dost edinmeyin inanmiyanlarin kafasini kesin diyen. Alllah alllah alllaahhhhhh diye savaslarda bile saldiri sekli degilmidir muslumanlarin. Allah adina kes yik oldur ne guzel. Senin allahin okadarmi acizde kendi isini sana gorduruyo.
siktirin ordan turklerin tek sucu birlik olamayip araplari yok edememeleridir tarihte.

Adsız dedi ki...

30 40 yil sora seni gelecgn jim jones u olarak goruyrm p sende afrika da arsa bakmaya baslarsan etrafnda ki insanlara kendi narsist kisilgni empoze etmeye basladgnda bu yaziya basladgn gunu dusun rica ediorm

nejlac dedi ki...

Bir zamanlar hiç bir dine inanmayan biri olarak size yazıyorum...Öncelikle mesih diye anılan kişilere isimleriyle hitap edip saygısızlığınızdan ötürü sizi kınıyorum...İslam dinine ve onun peygamberine olan nefretinizi ilginçtir ki yine o dinin kitabından Kuran'dan ayetlerle kendinizce ispatlama çabasındasınız...Tabi gösterdiğiniz diğer kaynakalar da hak uğruna hayatlarını adamış zatlardır (kaçırdığınız en büyük noktalardan birisi daha ) Son 2 yıldır bir yayın yapmamanızın sebebini de merak ediyorum şu anda...Umarım kötü şeylerle karşılaşmamıssınızdır.Bunu kalpten diliyorum çünkü sizinle tartışmak istediğim pek çok konu var... İçinizde İslam dinine karşı beslediğiniz ve büyüttüğünüz bu öfkeye bir anlam vermeye çalışıyorum ama aklım almıyor cidden. Din için adam öldürme tarihte tüm dinlerde olmuş ancak Hz Muhammed'in tek gayesi ümmetini korumak ve barış ortamında ona gelen vahiyleri yayamaktı.İlk kez bir savaşta esirler canlı bırakıldı (Bedir Savaşı)ve Ben insanlık ırkının içinde Hz Muhammed'den daha merhametli birini duymamışken sizin onu suçladığınız davranışlar akıl alır gibi değil...Ya eksik araştırıyorsunuz yada gayeniz belli olduğu için sadece sizin görüşünüze uygun olanı,kendinizce uygun görülen bilgileri toplayıp güya bir şeyler ıspatlıyorsunuz. Resmin bütününe bakamadığınız kesin, bir gün bunu yapabileceğinizden de şüpheliyim aslında...Bir şeyi inkar etmek, kabul etmemek, araştırmak başka birşey, yanlı olarak onu kötülemek bam başka bir şey...İlahi adalet diye bir olgu var belli ki ona da inancınız yok...Ben sonunda islam dinini seçmiş biri olarak bugune kadar gelmiş tüm dinlere saygım sonsuz, çünkü onlar da bizim insanlık olarak derlenip toplanmamız, güzel bir toplum olarak bir arada yaşayabilmemiz için vardı...Hiç birinin ne kitabına ne de peygamberlerine küfür etmedim,nefret beslemedim,zaten İslam dini bize bunu yasaklar.O dinlerin de Hak'tan geldiğini ancak zamanla toplumların yozlaşması sebebiyle yeni bir dine ihtiyaç duyulduğunu haber verir... Neyse son olarak söylemek istediğim gayeniz gayet açık, İslam dinini kötülemek,ancak biraz daha araştırma yapmanızı ve kullandığınız usluba dikkat etmenizi öneririm...Hayvanlardan farklı olarak adımıza insan denilmiş, ve herkes kendi istediğine inanmakta oldukça serbestken bu kadar sert ve saygısız bir usluba gerek yok diye düşünüyorum. Hristiyanım deseniz ve Hristiyanlığı övseniz bile sizi bağrımıza basarız ama aleni bir şekilde onca insanın inandığı bir dine yaptığınız saygısızlık bağışlanabilir bir olgu değil.Çünkü sizin suçladığınız ve yine sizin deyiminizle ''Muhammed''in yaptığını savunduğunuz saygısızlığının aynısını size İslam dininden olanlara yapmış oluyorsunuz!

Adsız dedi ki...

LE ANASINI SİKTİĞİMİN DİNSİZ OROSPU ÇOÇUĞU BU ADAM HZ. MUHAMMEDDİN KIL I BİLE OLAMAZ AMINA KODUĞUMUN ADAMI O KADAR ÇOK PEYGAMBER GİBİYDİDE CENNET VAAT ETTİDE NİYE MİLLETİ LİMONATA İLE ÖLDÜRDÜ ZEYİNSİZ HERİF O KADAR GÜCÜ YOKMUYDU HZ. MUHAMMED KARINCAYI BİLE İNCİLTMEDİ. BU KADARDAMI KAFAN BASMIYO KENDİ KENDİNİ ÖLDÜRMEYE İNTAHARA İNANIYORSUNDA. HZ MUHAMMEDİ TANIMIYORSUN ALLAH TAŞ EDER SENİ TAŞ ALLAH BİLİR SENİN BU YAZIDAN SONRA BAŞINA NELER GELMİŞTİR. KÖTÜRÜM....

Adsız dedi ki...

Allah Belanı versin. Bu yazıyı okuduktan sonra ahirette seni elbet göreceğim ve sana asla helallik vermeyeceğim. Allah senin belanı verecek. senin türk olmandan, türkçe konuşmandan bile utanıyorum. Dinsiz köpek yakıştırması bile sana az kalır. Keşke görmeseydim bu örneklemeni, çok fena yanacaksın öbür tarafta çoooooooooooooook.

Adsız dedi ki...

Süper ötesi bir calisma,emek icin tesekkürler.

BALAMIR dedi ki...

23 Aralik 2015 jim jones belgeseli hala nat. geo. Da devam ederken bir guugle yapayim abisi derken nette sörfun bedelini kendimi burada bularak odedim. Itiraf edeyim blog basligi dahi paylasimin giris gelisme sonucunu icerirken bir kac paragraf basligi okumaktan ileriye gitmedim. Yorum yapiyorum cunku henuz uykum gelmedi ve yapacak bir sey yok suan...
Neyse konu itibari ile, yorumculardan biri demis ki; " ateistler bilimi ilerletti " he canim ac tarih ve bilim kitaplarini bak bakalim begenmedigin araplar ve muslumanlarin matematige, astronomiye, kimya ya v.d. bilimlere katkilari neler!!! Hayati ve gercekelri netten ogrenen neslin çükübik dölleri oldugunuzu varsayarak alayci bir tavirla yazilmis bu paylasima; " helal olsun, dassagini yiyim, adamsin" gibi yılıbık edalar da bulunan, kredi ve ebeveyn magdurlari cok sükür azınlıksınız.
Paylasimla ilgili ise net fikrim sudur; bu paylasimi bir ateist yada bir hristiyan veyahut ta bir yahudunin yazdigini varsaysak ta sonuc tahammulsuz ve saygidan yoksun bir tavra hizmet ettigi muhakkak. Bu sebeb ile he de gec...
Sevgilerimle.
BALAMIR

Adsız dedi ki...

Ölenlerin sayısının 911 olması bile manidardır. Illuminati, amerika ve 911 konusundaki bağlantıyı göz önüne aldığınızda burada da bir bit yeniği olduğu aşikar.

Adsız dedi ki...

Soyleyecek okadar çok şey varki lakin kısa kesicem allah senin gibi bir adama iman nasipse allah hidayet versin yok eğer iman nasip degilse allah Dunyadada ahirettede belani versin

SAS dedi ki...

Tebrik ediyorum güzel bir çalışma olmuş dilinde kararında kullanıldığını görüyorum yorumlar öyle söylemese bile.
Şahsen ben biraz daha ağır konusurdum

SAS dedi ki...

Tebrik ediyorum güzel bir çalışma olmuş dilinde kararında kullanıldığını görüyorum yorumlar öyle söylemese bile.
Şahsen ben biraz daha ağır konusurdum

Adsız dedi ki...

aydınlatıcı olmuş özelikle türkiyenin bugün içinde bulunduğu durum içler acısı ne yazık ki insanların din tüccarlığı yapmaları ve cahillerin avukatlıkları midemi bulandırıyor. teşekkürler

Adsız dedi ki...

aydınlatıcı olmuş özelikle türkiyenin bugün içinde bulunduğu durum içler acısı ne yazık ki insanların din tüccarlığı yapmaları ve cahillerin avukatlıkları midemi bulandırıyor. teşekkürler